Nøgler

Nøgle og depositum

Hanne Schultz · Tfl. 2622 5551

Medbring kvittering for medlemskab og 100 kr. til depositum for nøglen.
Er du udmeldt, kan depositum tilbagebetales ved aflevering af nøgle inden 1. maj i året efter seneste medlemsår.